Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW

Aktualności | 2013-10-21 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Projekt

 

PORZĄDEK OBRAD  XXX KZD PZW

 

Dnia 24.10.2013 r.

 

 1. Otwarcie Zjazdu - godz. 14°°.
 2. Uczczenie chwilą ciszy zmarłych członków PZW.
 3. Wybór przewodniczących i sekretarzy Zjazdu.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu.
 6. Wybór Komisji Zjazdowych:

- mandatowej,

- uchwał,

- wyborczej,

- skrutacyjnej.

 1. Sprawozdania:

- Zarządu Głównego,

- Głównej Komisji Rewizyjnej,

- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 1. Wystąpienia zaproszonych gości.
 2.  Dyskusja nad sprawozdaniami.
 3.  Wystąpienie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 5. Wybór Prezesa Zarządu Głównego PZW.

 

Dnia 25.10.2013 r.

 

 1. Wznowienie obrad - godz. 9°°.
 2. Dyskusja programowa.
 3. Podjęcie uchwały o nadaniu  tytułu Członek Honorowy PZW.
 4. Dekoracja odznaczonych.
 5. Wybór władz i organów PZW  do:

- Zarządu Głównego,

- Głównej Komisji Rewizyjnej,

- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 1. Dyskusja programowa cd.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów do władz i organów Związku.
 3. Przedstawienie przez Komisję Uchwał projektu Uchwały Zjazdu.
 4. Dyskusja nad projektem Uchwały Zjazdu.

 

Dnia 26.10.2013 r.

 

 1. Wznowienie obrad - godz. 9°°.
 2. Dyskusja nad projektem Uchwały Zjazdu, cd.
 3. Pierwsze posiedzenie wybranych władz.
 4. Podjęcie Uchwały Zjazdu.
 5. Zakończenie Zjazdu około godz.12°°.

Poleć znajomemu