Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Projekt budżetu PZW, działalność naukowa PZW, stan przygotowań do Mśw. i ME w 2013 r.

Aktualności | 2013-04-05 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Prezydium ZG PZW, 5.04.2013 r.

W Domu Wędkarza w Warszawie 5 kwietnia br. pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Grabowskiego, prezesa ZG PZW, obradowało Prezydium ZG PZW. W posiedzeniu uczestniczyli jako goście: kol. Władysław Ogrodowczyk, przew. GKR, a także prof. dr hab. Tadeusz Penczak, przewodniczący Rady Naukowej przy ZG PZW, red. Andrzej Zawisza,  red, naczelny ,,WW’’  oraz kol. Robert Stabiński, dyr. GR PZW w Suwałkach.

 

Na wstępie posiedzenia zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Naukowej przy ZG PZW w 2012 r., które przedstawił prof. T. Penczak.  Jak stwierdził przew. Rady Naukowej w ub. r., biorąc jako podstawowe kryteria oceny m.in. potrzeby zgłaszane przez poszczególne okręgi PZW, znaczenie i przydatność dla gospodarki rybacko-wędkarskiej Związku oraz nowatorskie ujęcie tematu, ze zgłoszonych 23 wniosków, przyjęto do realizacji i zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków ZG PZW – 21 tematów badawczych. Wydano kolejny 25.tom Rocznika Naukowego PZW oraz zebrano materiały do wydania 26. tomu, który ukaże się w 2013 r.; wydano monografię ,,Użytkownik rybacki 2011. Kondycja polskiego rybactwa śródlądowego’’ z materiałami międzynarodowej konferencji naukowej PZW w Spale, dokonano kilkunastu konsultacji, m.in. w sprawie petycji o wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla niektórych gatunków ryb, a także zapewniono merytoryczny udział PZW w międzynarodowym sympozjum poświęconym gatunkom z rodzaju Hucho i Parahucho, która odbyła się 19-22 września w Łopusznej. Prezes ZG kol. E. Grabowski podziękował członkom Rady Naukowej za ich zaangażowanie i wysoki poziom naukowych badań wykonanych na rzecz PZW oraz gospodarki rybacko-wędkarskiej w Polsce. W dyskusji wskazano na potrzebę wsparcia wysiłków Rady Naukowej na rzecz uzyskania większej liczby punktów indeksacyjnych dla Roczników Naukowych PZW odpowiednio do ich poziomu i znaczenia naukowego w kraju i za granicą.

 

Następnie członkowie Prezydium ZG zapoznali się z projektem budżetu PZW na 2013, który omówił kol. Waldemar Gozdek, skarbnik ZG PZW. Po dyskusji postanowiono przedłożyć ten dokument w kształcie, jak w projekcie, na posiedzenie ZG PZW.

 

Z kolei Prez. ZG zapoznało się  z obszerną informacją oraz dokumentami dotyczącymi postępowania administracyjnego wszczętego przez MSiT w sprawie niedostosowania działalności Związku do ustawy o sporcie, którą przedstawił dyr. biura ZG kol. Władysław Waligóra. Po dyskusji podtrzymano stanowisko PZW w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o sporcie oraz przekazania do MSiT wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją o udzieleniu PZW upomnienia.

 

Następnie kol. Mirosław Iwański, wiceprezes ZG ds. sportu i pracy z młodzieżą, przedstawił ocenę stanu przygotowań reprezentacji Polski do Mśw. i ME w 2013 r., stwierdzając, iż przygotowania te odbywają się bez zakłóceń.

 

W sprawach różnych dokonano analizy wniosku ZO PZW w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały ZG nr 74 z dnia 26.02.2000 r. dot. zasad ustalania granic działania okręgów, rozpatrzono wniosek w sprawie zwiększenia limitu odznak i odznaczeń PZW w roku 2013., a także dokonano reasumpcji uchwały nr 97 Prezydium ZG z dnia 25 stycznia br. w sprawie elektronicznej publikacji uchwała ZG. Wyniki tej dyskusji postanowiono przekazać na posiedzenie ZG.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin