Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

SKŁADKI 2021

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2021 r. 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna

1

Składka podstawowa pełna

210,00

2

Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

130,00

3

Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW

110,00

4

Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00

Składka niepełna

5

podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)

200,00

Składka uzupełniająca

6

uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3*

10,00

Zwolnieni z wnoszenia składki

7

- Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*

0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp.

Treść

Wysokość w zł

składki dla Członków PZW

opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT

1

zawody

15,00

x

2

1 dzień

40,00

65,00

3

3 dni

60,00

90,00

4

7 dni

85,00

140,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp.

Treść

Wysokość w zł z VAT

1

pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)

470,00

2

na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)

450,00

3

na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

410,00

4

wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)

370,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp.

Treść

Wysokość w zł

składki dla Członków PZW

opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT

1

1 dzień

60,00

100,00

2

14 dni

170,00

250,00

3

pełen sezon*

550,00

700,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

 

 

Uchwała Nr 183/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 października 2020 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2021